До уваги! постанова КМУ від 6 грудня 2017 р. № 925 «Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки»

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/925-2017-%D0%BF