Новий порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна

     15.01.2019 набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2018 року №186 «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна» (далі – Інструкція), яким зазначену Інструкцію викладено в новій редакції.
Нова редакція Інструкції визначає механізм і порядок проведення технічної інвентаризації збудованих (реконструйованих) будинків, господарських будівель і споруд з метою:
1) встановлення їх наявності;
2) визначення їх фактичної площі та об’єму;
3) огляду та опису наявних конструктивних елементів об’єктів;
4) встановлення наявності змін у їх плануванні та складі;
5) визначення фізичного зносу конструктивних елементів об’єктів.
Важливо зазначити, що технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна є одним із документів, необхідних для проведення державної реєстрації, у випадках, передбачених Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127.
Крім того, наявність технічного паспорту на об’єкту нерухомого майна необхідна для проведення державного реєстрації прав, у разі, коли в документах, що подаються для державної реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики об’єкта.
В свою чергу, в Інструкції визначено, що технічний паспорт — документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об’єкта нерухомого майна, містить основні відомості про нього (місцезнаходження (адреса), склад, технічні характеристики, план та опис об’єкта, ім’я/найменування власника/замовника, відомості щодо права власності на об’єкт нерухомого майна, відомості щодо суб’єкта господарювання, який виготовив технічний паспорт тощо) та видається замовнику. Технічний паспорт має бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом керівника суб’єкта господарювання, який проводив інвентаризацію, а також підписом виконавця робіт і контролера із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.
Відтепер, для проведення державної реєстрації прав, з метою підтвердження технічної інвентаризації об’єкта нерухомого майна (проведеної після 15.01.2019), громадянам необхідно надавати технічний паспорт, оформлений у відповідності до вимог Інструкції.
Звертаємо увагу, що законодавством не визначений строк дії технічного паспорту, відтак документи, видані до набрання чинності Інструкцією, не потребують приведення у відповідності до неї та приймаються державними реєстраторами без обмежень.

Статтю підготовлено відділом розгляду звернень та забезпечення діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області