У цьому розділі Ви маєте можливість ознайомитись з нормативною базою якою керується у своїй роботі Управління державної реєстрації ГТУЮ у Запорізькій області та відділи державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Запорізькій області з напрямку державної реєстрації актів цивільного стану.

Оновлено: 14.03.2016

1. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

2. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»

4. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за N 719/4940

5. Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793

6. Конвенція про правову допомогу і правової відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (зі змінами, внесеними Протоколом до неї від 28.03.1997)

7. Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915

8. Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1740

9. Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168

10. Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 № 3335/5

11. Порядок ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012р. № 1578/5

12. Порядок, умови і строки зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30.11.2013р. № 2804/5;

13. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-УІ.

14. Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012р. № 811.