Інтеграція України в європейський простір з метою набуття у майбутньому членства в ЄС є цивілізаційним вибором країни, який визначено Законом України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”.

Перспектива членства в ЄС України як невід’ємної частини Європи є стратегічним напрямом перетворень в країні, які орієнтовані на чинну в державах — членах ЄС модельсоціально-економічного розвитку.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка набрала чинності 1 вересня 2017 р., відкрила новий етап у співпраці України та ЄС. Угода про асоціацію спрямована на поступове
зближення України та ЄС, формування необхідних рамок для політичного діалогу в усіх сферах, створення умов для посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, посилення співробітництва у сферах юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права, поваги до прав людини і основоположних свобод, гендерної рівності та подолання дискримінації в усіх її формах та проявах.

Масштабність процесу європейської інтеграції України та впровадження положень Угоди про асоціацію, вплив цих процесів на життя кожного громадянина робить необхідним проведення потужної роз’яснювальної та комунікаційної роботи.

Саме тому, представляємо Вашій увазі корисливу інформацію

ПЛАН ЗАХОДІВ з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Стратегія комунікації у сфері європейськоїінтеграції на 2018-2021 роки, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 779-р

  • Основною метою Стратегії є утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в Європейському Союзі, інтеграції в європейський економічний, культурний та політичний простір та здійснення процесу внутрішніх реформ і перетворень у бік більш вільного, справедливого, демократичного, успішного і прозорого суспільства.

  • Стратегія визначає комунікаційні цілі та цільову аудиторію. Передбачається, що реалізація Стратегії здійснюватиметься спільними зусиллями органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
    інститутів громадянського суспільства та бізнесу.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 83-р Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

План заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ІНСТИТУЦІЇ ЄС

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

УРЯДОВІ
ТА НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ

Докладна інформація про Європейський союз, його історію та країни, які входять до його складу. Факти та цифри про життя в ЄС.

Буклет «ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»