Стаття на тему: Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру

Під час діяльності юридичної особи (її відокремленого підрозділу), громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи — підприємця у заявника або третьої сторони може виникати питання «Де можна дізнатись про чинність (статус) документів на підставі яких діє юридична особа, фізична особа — підприємець та громадське формування, що не має статусу юридичної особи?».
Звертаємо увагу, що з цією метою створений  Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), держателем якого є Міністерство юстиції України.
Єдиний державний реєстр — єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.
Таким чином, відповідь на питання щодо чинності (статусу) документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру, міститься в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про державну реєстрацію).
Так, відповідно до вимог статті 10 Закону про державну реєстрацію якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.
Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.
Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи — підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.
Додатково повідомляємо, що інформацію про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, можна отримати скориставшись он-лайн сервісом Міністерства юстиції України через закладку безкоштовний запит (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).