Оновлено: 13.11.2018

Форми заяв у сфері державної реєстрації громадських формувань Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3268/5, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 р. за № 1500/29630 та вступає у дію з 23 листопада 2016 року, затверджено форми заяв у сфері державної, реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Заяви заповнюються машинодруком або від руки друкованими літерами, друкуються з одного або двох боків аркуша. У разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються.

Форми реєстраційних заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Форма 1 — Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (зразок заповнення);

Форма 3 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 4 — Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи (зразок заповнення);

Форма 5 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 6 — Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (зразок заповнення);

Форма 7 — Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (зразок заповнення);

Форма 8 — Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (зразок заповнення);

Форма 9 — Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 16 — Заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду (зразок заповнення);

Форма 17 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 18 — Заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи (зразок заповнення);

Форма 19 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 20 — Заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи (зразок заповнення);

Форма 21 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 24 — Заява про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання або відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання (зразок заповнення).

Зразки документів для державної реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи 

 • статуту громадської організації (зразок 1) (зразок 2)
 • протокол установчих зборів засновників громадської організації (зразок )
 • реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників громадської організації (зразок )
 • відомості про керівні органи громадської організації (зразок )
 • згода на обрання до складу керівних органів громадської організації (зразок )

Зразки документів для державної реєстрації  змін до відомостей про громадське формування (громадське об’єднання)

 • протокол загальних зборів громадської організації про зміни (зразок)
 • документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування (зразок)
 • відомості про керівні органи громадської організації у разі внесення змін (зразок
 • титульна сторінка нової редакції статуту громадської організації (зразок)

Зразки документів для державної реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи

 • протокол установчих зборів засновників громадської організації без статусу юридичної особи (зразок )
 • реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників громадської організації без статусу юридичної особи (зразок
 • відомості про засновників громадської організації без статутусу юридичної особи (зразок)
 • відомості про особу, уповноважену представляти громадську організацію  без статусу юридичної особи (зразок)

Зразки документів для державної реєстрації рішення про припинення  громадської організації  

 • протокол загальних зборів громадської організації з рішенням про припинення діяльності шляхом ліквідації (зразок)

Зразок заяви на державну реєстрацію Друкованого засобу масової інформаці  Вищевказані зразки не є типовими документами. Зразки викладені для ознайомлення та з метою полегшення громадянам процесу підговки документів і не мають на меті нормативного закріплення документообігу громадських формувань

Запит про надання надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для поставлення апостиля (форма)

Запит про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи — підприємця (форма)