25.06.2018: Стаття: Зміни в законодавстві в сфері державної реєстрації громадських формувань

Зміни в законодавстві в сфері державної реєстрації громадських формувань

 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII внесено зміни до ряду законів, що стосуються громадських формувань.

Цивільний кодекс України

Попередня редакція

Нова редакція

Стаття 98. Загальні збори учасників товариства (витяг)

1. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

3. Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

 

 

 

5. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду.

 

Стаття 98. Загальні збори учасників товариства (витяг)

1. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів товариства.

3. Учасник товариства не має права голосу при прийнятті загальними зборами товариства рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством, якщо інше не встановлено законом. Це правило не застосовується у товаристві з одним учасником.

 

{Частину п’яту статті 98 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

Стаття 100. Право участі у товаристві

 

1. Право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

2. Учасники товариства мають право вийти з товариства, якщо установчими документами не встановлений обов’язок учасника письмово попередити про свій вихід з товариства у визначений строк, який не може перевищувати одного року.

3. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства.

Стаття 100. Вихід та виключення з товариства

1. Учасники товариства мають право вийти з товариства, якщо інше не випливає із закону.

2. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства.

 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»

Попередня редакція

Нова редакція

(витяг) Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації

2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

 

 

 

(витяг) Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації

2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

 

 

 

 

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

(витяг) Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи

4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

 

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, — у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

(витяг) Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи

4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

 

{Пункт 4 частини четвертої статті 17 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}

 

 

 

 

Увага! Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, залишається подача документу, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії (частина 4 статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»)