28.12.2018: Проведене чергове засідання постійно діючої робочої групи

Сьогодні, у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області було проведене чергове засідання постійно діючої  робочої групи для всебічної координації зусиль, спрямованих на вирішення існуючих проблем, пов`язаних з отриманням ідентифікаційних документів та свідоцтв про народження усіма громадянами що перебувають на території України, за участі представників Запорізького ромського центру «Лачо Дром».

На засіданні були підведені підсумки діяльності робочої групи за 2018 рік, та розглянуті проблемні питання щодо отримання ідентифікаційних документів громадянами ромської національності.

28.12.2018: Розміщено новий випуск відеоблогу.

Працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області підготовлено новий випуск відеоблогу на тему: “Методичні рекомендації, щодо заповнення заяви про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання або відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання на прикладі громадської організації”.

Відео розміщено на сторінці Відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у Facebook, за посиланням https://www.facebook.com/dzmi.gf.udr.zp/?modal=admin_todo_tour та на офіційному сайті Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області — http://rszp.gov.ua/.

 

28.12.2018: Консультативна зустріч з працівниками Жовтневого районного суду м. Запоріжжя

Напередодні Нового року в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я Маю Право!» спеціалісти Інформаційно-консультаційного центру й відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області провели консультативну зустріч з фахівцями Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

Під час зустрічі працівників суду поінформовано з актуальних питань правопросвітницького проекту «Я Маю Право!» (#ПоїхатиЗДитиноюЗаКордонЛегко, #Виконання_рішення_суду, #Аліменти, #СтопНасильство» тощо). Додатково, були обговорені питання наступної спільної співпраці та соціального партнерства.

В ході зустрічі, були надані друковані матеріали щодо реалізації зазначеного проекту, інформаційне видання Міністерства юстиції України “Юстиція відкрита для людей” та буклети з основними повідомленнями проекту, які одразу ж розмістили у приймальні.

 

Інформаційно-консультаційний центр Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області є загальнодоступним та безкоштовним центром для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян, які звернулися за юридичною консультацією.

Контактна інформація центру:

 • Телефон «гарячої лінії» центру — +38 (050) 286 – 34 – 06;
 • Електронна адреса — info.gtuy@zp.minjust.gov.ua
 • Skype — адреса облікового запису: ikcgtyu.

Місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська (колишня назва — Дзержинського), 5, перший поверх.

Стаття на тему: Як громадським формуванням повернути ознаку неприбутковості

Як відомо, 21.12.2016 Верховною Радою прийнято Закон про внесення змін до Податкового кодексу України № 1797-VIII, яким строк формування нового Реєстру неприбуткових установ та організацій був продовжений до 1 липня 2017 року.
Якщо організація не внесла зміни до власного статуту з метою приведення його у відповідність до Податкового кодексу України, то орган Державної фіскальної служби мав право після 1 липня 2017 року виключити її з реєстру неприбуткових організацій.
Отже, частина громадських формувань втратила статус неприбутковості. Сьогодні до управління юстиції звертаються організації з питанням: що ж робити громадському формуванню, яке прийняло рішення відновити статус неприбуткової організації.
По-перше, такі організації повинні перечитати свої статути, подивитися на них і зробити висновки: чи вони відповідають вимогам Податкового кодексу України.
Так, у відповідності до Пункту 133.4.1. Податкового кодексу України – Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;
- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
По-друге, ше одним, не менш важливим, пунктом Податкового Кодексу, є п.133.4.2., а саме у відповідності до даного пункту, неприбуткові організації повинні всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності, що визначені статутним документом.
Підводячи підсумки всього вищесказаного, можна відмітити наступне, що кожна неприбуткова організація повинна виконати всі чотири підпункти п.133.4.1., щоб отримати можливість бути включеної до реєстру неприбуткових організацій і не бути платником податку на прибуток.
Крім того, коли переглядаються статути на правила виконання норм Податкового кодексу, необхідно звернути увагу на пункти статутів, де прописана мета діяльності, ціль її або завдання, напрямки діяльності, і переглянути наскільки вона погоджується з джерелами фінансування організації, бо джерела фінансування – це доходи (прибутки). Доходи повинні витрачатися на статутні напрямки діяльності. І джерела фінансування повинні бути вказані, чітко регламентовані в кожному статуті неприбуткової організації.
Рекомендуємо також громадським організаціям передивитися свої статути на відповідність того, які завдання або напрямки діяльності організація передбачає для своєї діяльності, особливо переглянути ті моменти, з чим працює організація, які проекти втілює. Отже, якщо якогось конкретного напрямку діяльності не передбачено в статуті, то може вважатися, що  здійснюється нестатутна діяльність і, відповідно, витрачаються доходи не на статутну діяльність, як того вимагає діючий Податковий Кодекс для неприбуткових організацій – не платників податку на прибуток.
В третє, у разі, якщо громадська організація прийняла рішення про внесення змін до статутного документу, для державної реєстрації таких змін необхідно звернутися до державного реєстратора територіального органу юстиції (69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 5; тел. 7641836; 7641866; 7641753). Крім того, документи для проведення державної реєстрації можна подати до Центрів надання адміністративних послуг у відповідному районі Запорізької області або Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
І на завершення, після державної реєстрації нової редакції статуту необхідно звернутися із заявою до відповідного органу Державної фіскальної служби з метою включення громадського формування до реєстру неприбуткових організації, надавши нову редакцію статуту громадського формування.

Стаття на тему: Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру

Під час діяльності юридичної особи (її відокремленого підрозділу), громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи — підприємця у заявника або третьої сторони може виникати питання «Де можна дізнатись про чинність (статус) документів на підставі яких діє юридична особа, фізична особа — підприємець та громадське формування, що не має статусу юридичної особи?».
Звертаємо увагу, що з цією метою створений  Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), держателем якого є Міністерство юстиції України.
Єдиний державний реєстр — єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.
Таким чином, відповідь на питання щодо чинності (статусу) документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру, міститься в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про державну реєстрацію).
Так, відповідно до вимог статті 10 Закону про державну реєстрацію якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.
Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.
Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи — підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.
Додатково повідомляємо, що інформацію про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, можна отримати скориставшись он-лайн сервісом Міністерства юстиції України через закладку безкоштовний запит (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).

26.12.2018: Проведено вступний семінар для державних реєстраторів Вільнянської та Бердянської районних державних адміністрацій

Сьогодні, 26 грудня 2018 року, на базі Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, начальником відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів УДР ГТУЮ у Запорізькій області Михайлом Волковим проведено вступне семінарське заняття з державними реєстраторами Вільнянської та Бердянської районних державних адміністрацій Запорізької області.

Учасники семінару дізнались не тільки про загальноправові й нормативні особливості державної реєстрації нерухомого майна та бізнесу, статус суб’єктів державної реєстрації, специфіку роботи з єдиними та державними реєстрами, а також про основні напрями діяльності проекту #ЯМАЮПРАВО, зокрема захист прав підприємців  #МаскиШоуСтоп, #РейдерствоСтоп та актуальні ініціативи Міністерства юстиції України щодо захисту прав виборців «Я маю право обирати».

22.12.2018: Розміщено новий випуск відеоблогу.

Працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області підготовлено новий випуск відеоблогу на тему: “Методичні рекомендації, щодо заповнення заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань на прикладі громадської організації”.

Відео розміщено на сторінці Відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у Facebook, за посиланням https://www.facebook.com/dzmi.gf.udr.zp/?modal=admin_todo_tour та на офіційному сайті Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області — http://rszp.gov.ua/.

 

21.12.2018: Інформаційно-консультаційний центр проводить інформування відвідувачів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»

Спеціалісти Інформаційно-консультаційного центру Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області проводять консультування громадян, в рамках загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

В ході заходу відвідувачам роз’яснено:

 • Порядок виконання рішення суду та надано пам’ятки для боржника та стягувача;
 • Особливості отримання податкової знижки на навчання;
 • В рамках кампанії #ЧужихДітейНебуває роз’яснено аспекти виїзду з дитиною за кордон, порядок оформлення аліментів на утримання дитини, їх розмір та відповідальність за несплату.

Додатково, було наголошено на законодавчих новаціях Міністерства юстиції України щодо законопроектів: #СтопРейдерство та № 9140, який передбачає створення уповноважених осіб Мін’юсту, #СтопБулінг — законопроект № 8584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», який в цілому підтримали народні депутати. До відома доведено, що даний проект Закону визначає, зокрема:

✔️чітке законодавче закріплення поняття «булінгу» та доповнення його поняттям «цькування»;

✔️ посилення відповідальності за випадки вчинення та приховування булінгу, в тому числі розширення можливих видів адміністративних стягнень які застосовуються;

✔️ механізм можливості отримати соціальні та психолого-педагогічних послуги жертвам булінгу тощо.

Спеціалісти відповіли на задані питання з порядку реалізації та захисту прав і свобод у разі їх порушення, надані інформаційні матеріали, буклети, контакти для звернення за допомогою тощо.

 

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 5, перший поверх (зупинка муніципального транспорту вул. Базарна).

Режим роботи: Понеділок-четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця з 09:00 до 16:45; субота-неділя – вихідні.

Телефон гарячої лінії центру — +38 (050) 286 – 34 – 06.

Додатково, громадяни можуть направляти свої інформаційні запити на електронну адресу: info.gtuy@zp.minjust.gov.ua або звертатися через Skype за адресою облікового запису: ikcgtyu.

20.12.2018: Підписано Меморандум про співпрацю з Запорізькою обласною організацією роботодавців агропромислового комплексу

Сьогодні було підписано Меморандум про співробітництво між Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області та обласною організацією роботодавців агропромислового комплексу.

Документ підписали начальник Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області – Сергій Васильцов та голова Запорізької обласної організації роботодавців агропромислового комплексу Катерина Луценко.

Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області  та  обласної організації роботодавців АПК у напрямку впровадження заходів спрямованих на забезпечення захисту прав сільгоспвиробників області від спроб рейдерських захоплень земельних ділянок та врожаю, швидкого і ефективного реагування на спроби протиправного захоплення майна чи земель сільгоспвиробників, надання правової допомоги в захисті речових прав на земельні ділянки, сприяння правоохоронним органам у фіксації вчинених правопорушень для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності у встановленому законом порядку.

Сторони виразили сподівання, що підписаний меморандум сприятиме удосконаленню та поглибленню співпраці, спрямованої на попередження, протидію та оперативне реагування на спроби рейдерських захоплень земельних ділянок, майна та врожаю.

20.11.2018: Вуличне інформування населення у Дніпровському та Олександрівському районах м. Запоріжжя

Сьогодні,  20 грудня 2018 року працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено інформування мешканців Дніпровського та Олександрівського районів  м. Запоріжжі .

У ході бесіди з мешканцями були висвітлені питання, щодо основних напрямів правопросвітницького проекту «Я Маю Право!» (#ПоїхатиЗДитиноюЗаКордонЛегко, #Виконання_рішення_суду, #Аліменти, #СтопНасильство», #ЯкПротидіятиДомашньомуНасильству тощо).

Окремо були надані друковані матеріали щодо реалізації зазначеного проекту.

Основною метою таких заходів є забезпечення громадян можливістю отримати якісну безоплатну правову допомогу, підвищення рівня знання українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громадян захищати свої права.

19.12.2018: Семінар-нарада з керівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

Присутні керівники відділів ДРАЦС Запорізької області мали можливість в режимі дискусії опрацювати пріоритетні завдання у сфері ДРАЦС на 2019 рік та підвести попередні підсумки  роботи в поточному році.

Також були розглянуті результати  семінару у м. Івано-Франківськ, керівники відділів ДРАЦС мали можливість проаналізувати свої показники діяльності в поточному році у порівнянні з показниками інших областей та отримати рекомендації у вигляді особистих завдань, для вирішення проблемних моментів в своїй роботі.

Анонс: До УВАГИ ЗМІ!

20 грудня о 16:00 у приміщенні Запорізької обласної державної адміністрації відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю між Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області та Запорізькою обласною організацією роботодавців агропромислового комплексу

Підписання Меморандуму відбудеться з метою провадження спільна діяльність Сторін у проведені комплексу заходів спрямованих на забезпечення захисту прав сільгоспвиробників області від спроб рейдерських захоплень земельних ділянок та врожаю, швидкого і ефективного реагування на спроби протиправного захоплення майна чи земель сільгоспвиробників, надання правової допомоги в захисті речових прав на земельні ділянки, сприяння правоохоронним органам у фіксації вчинених правопорушень для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності у встановленому законом порядку.

Присутні посадові особи: начальник Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області — Васильцов  С.А.; голова Запорізької обласної організації роботодавців агропромислового комплексу Луценко К.В.; заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області — Нікітенко С.В. та інші представники сторін.

Серед основних питань заходу — напрями та механізми співпраці сторін з метою попередження, протидії та оперативному реагуванню на спроби рейдерських захоплень земельних ділянок, майна та врожаю.

14.12.2018: Розміщено новий випуск відеоблогу.

Працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області підготовлено новий випуск відеоблогу на тему: “Методичні рекомендації, щодо заповнення заяви про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи на прикладі громадської організації”.

Відео розміщено на сторінці Відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у Facebook, за посиланням https://www.facebook.com/dzmi.gf.udr.zp/?modal=admin_todo_tour та на офіційному сайті Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області — http://rszp.gov.ua/.

13.12.2018: Правоосвітній урок з учнями 9 класу Запорізької гімназії № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області

Сьогодні, фахівці Інформаційно-консультаційного центру та Відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області провели правоосвітній урок з учнями 9 класу Запорізької гімназії № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області на тему «Права дитини згідно міжнародних та національних правових актів».

Під час відкриття уроку дітям було наголошено, що захід відбувається в рамках Всеукраїнського тижня права, який стартував 10 грудня в Україні – це масштабна серія заходів, покликаних сприяти підвищенню правової освіченості та правової свідомості громадян.

В рамках уроку діти дізналися основні положення Конвенції про права дитини, Конституції України, Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України тощо та розподілившись у групи виконували практичні завдання.

Було поінформовано в рамках наступних кампаній Міністерства юстиції: #ЧужихДітейНеБуває, #ПоїхатиЗДитиноюЗаКордон-Легко!, #ПодатковаЗнижкаНаНавчання, #СтопНасильство», #CтопБулінг, «Виконання рішення суду» тощо. Під час інформативного спілкування надавалися друковані матеріали щодо реалізації зазначеного проекту, інформаційне видання Міністерства юстиції України “Юстиція відкрита для людей” та буклети з основними повідомленнями проекту.

 

Інформаційно-консультаційний центр Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області є загальнодоступним та безкоштовним центром для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян, які звернулися за юридичною консультацією.

Контактна інформація центру:

 • Телефон «гарячої лінії» центру — +38 (050) 286 – 34 – 06;
 • Електронна адреса — info.gtuy@zp.minjust.gov.ua; info_udr@zp.minjust.gov.ua
 • Skype — адреса облікового запису: ikcgtyu.

Місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська (колишня назва — Дзержинського), 5, перший поверх.

12.12.2018: З нагоди Всеукраїнського тижня права проведено урок: «Права людини»

12 грудня 2018 року з нагоди Всеукраїнського тижня права, фахівцями відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації  та  громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області  проведено  урок: «Права людини» для учнів 6-Б класу Запорізького навчально-виховного комплексу №109 Запорізької міської ради.

В ході уроку:

 • роздані буклети, розроблені фахівцями відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації  та  громадських формувань УДР ГТУЮ  у Запорізькій області;
 • проведено перегляд відео-уроку  на тему: «Права людини»;
 • ознайомлено з теоретичними положеннями прав та обов’язків дітей;
 • висвітлено питання міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав людини, поняття сутності прав людини, основних механізмів їх захисту;
 • проведено розгадування кросвордів.

Учні були активними, задавали багато питань, а також ділилися своїми особистими знаннями про права та обов’язки дитини, вели дискусії та розбирали приклади із життя дітей, щодо прав та обов’язків.

#ВсеукраїнськийТижденьПрава

#ПідЗахистомПрава

#ЯМП!

12.12.2018: Взято участь у круглому столі Благодійного Фонду «Карітас Запоріжжя» до 70-річчя Загальної декларації прав людини

Сьогодні, 12 грудня фахівці Управління державної реєстрації, Управління персоналу та Управління з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області взяли участь у засіданні круглого столу, який проходив на базі  Благодійного Фонду «Карітас Запоріжжя». Захід було присвячено 70-ій річниці прийняття Загальної декларації прав людини.

Метою зустрічі, організатори виділили ряд проблемних питань, що стосуються реалізації та захисту прав й свобод внутрішньо переміщених осіб.

Додатково, в рамках проекту «Простір підтримки» у Карітас Запоріжжя обговорили питання захисту прав громадян, проблеми внутрішньо переміщених осіб, тих хто опинився у складних життєвих обставинах, прав та інтересів дітей.

Фахівці Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області проінформували присутніх з актуальних питань проекту «Я Маю Право!» в рамках наступних кампаній Міністерства юстиції: #ЧужихДітейНеБуває, #ПоїхатиЗДитиноюЗаКордон-Легко!, #ПодатковаЗнижкаНаНавчання, #СтопНасильство», #CтопБулінг, «Виконання рішення суду» тощо.

Подробиці — дивіться у сюжеті UA:Zапоріжжя.

#Простір_підтримки #ВПО #Донбас #права_людини #круглий_стіл#Карітас #Каритас #Caritas Caritas Ukraine

12.12.2018: Проведена зустріч-бесіда з вихованцями та колективом Державної установи «Вільнянська виправна колонія (№20)» на тему: «Реалізація і захист прав людини»

У рамках проведення Всеукраїнського тижня права з нагоди річниці
прийняття Загальної декларації прав людини, з метою якісного і
ефективного втілення в життя положень проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО», забезпечення організації та проведення заходів
щодо подолання правового нігілізму, забезпечення прав та свобод людини і
громадянина 12.12.2018 заступником начальника  Управління — начальником
відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної
реєстрації Головного територіального управління у Запорізькій області
Тетяною Мехтієвою, за участю Регіонального представника Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини Запорізькій області Олени Дємєнєвої,
начальника відділу з питань громадянства, паспортизації та реєстрації
Управління державної міграційної служби України в Запорізькій області
Світлани Валієвої та начальника Вільнянського районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального
управління юстиції у Запорізькій області Світлани Волощук проведена
зустріч-бесіда з вихованцями та колективом Державної установи
«Вільнянська виправна колонія (№20)» на тему: «Реалізація і захист прав
людини».
В ході даної зустрічі учасники обговорили особливості реалізації
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,
механізми захисту прав та порядок отримання безоплатної правової
допомоги, питання отримання повторних свідоцтв про державну реєстрацію
актів цивільного стану, державної реєстрації шлюбу та його розірвання,
питання документування та паспортизації осіб, що відбувають покарання в
установах виконання покарань тощо. Також були надані вичерпні відповіді
на питання, які були поставлені під час зустрічі.
Учасниками заходу додатково проведено навчання з прав людини і
громадянина, зокрема, для працівників Державної установи «Вільнянська
виправна колонія (№20)», відповідальних за оформлення документів,
паспортизацію осіб, що відбувають покарання в даній установі.
#ВсеукраїнськийТижденьПрава
#ПідЗахистомПрава
#ЯМП!

12.12.2018: Відео-урок на тему: «Права людини»

З нагоди святкування 70-річниці Загальної декларації прав людини, фахівцями відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації  та  громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області підготовлено відео-урок на тему: «Права людини», для підвищення обізнаності громадян щодо міжнародних стандартів прав людини та механізмів їх реалізації та захисту.

07.12.2018: Розміщено новий випуск відеоблогу

Працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області підготовлено новий випуск відеоблогу на тему: “Методичні рекомендації, щодо заповнення заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.

Відео розміщено на сторінці Відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у Facebook, за посиланням https://www.facebook.com/dzmi.gf.udr.zp/?modal=admin_todo_tour та на офіційному сайті Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області — http://rszp.gov.ua/.

НАКАЗ.ПРО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Герб

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2018                              Київ                                   № 4467/7

Про проведення моніторингуреєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 371 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статті 341 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити перелік державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації, щодо яких проводиться моніторинг реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що додається.
 1. Затвердити перелік державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації, щодо яких проводиться моніторинг реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що додається.
 1. Провести моніторинг реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з дати набрання чинності цим наказом у термін до 01 лютого 2019 року.
 1. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

Заступник Міністра

з питань державної реєстрації                                                           Ірина САДОВСЬКА

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

«06» грудня 2018 року № 4467/7

Перелік державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації, щодо яких проводиться моніторинг реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

 1. Антропов Олексій Юрійович – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
 2. Бугайова Ліна Михайлівна – приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області.
 3. Воробель Тетяна Сергіївна – державний реєстратор Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області.
 4. Гнатик Артем Ігорович – державний реєстратор Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.
 5. Гофман Елла Леонідівна – приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу.
 6. Демченко Оксана Вікторівна – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
 7. Державне підприємство «Київоблреклама».
 8. Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси»
 9. Дімітрова Тетяна Андріївна – приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу.
 10. Дяченко Вячеслав Анатолійович – приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу.
 11. Ільющенков Сергій Олександрович – державний реєстратор виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.
 12. Іокіщу Валентина Іванівна – державний реєстратор Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області.
 13. Крилова Оксана Миколаївна – державний реєстратор Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.
 14. Кучеренко Наталія Миколаївна – державний реєстратор виконавчого комітету Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області;
 15. Летінський Сергій Олександрович – державний реєстратор виконавчого комітету Татарбунарської міської ради Одеської області.
 16. Марченко Наталя Анатоліївна – приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області.
 17. Москівець Володимир Андрійович – приватний нотаріус Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області.
 18. Нагорна Наталія Василівна – приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу.
 19. Нароха Ольга Василівна – приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу.
 20. Новоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області.
 21. Овідіопольська районна державна адміністрація Одеської області.
 22. Олів’є Тетяна Іванівна – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
 23. Павленко Богдан Миколайович – державний реєстратор виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.
 24. Первомайська районна державна адміністрація Миколаївської області.
 25. Ремінний Олексій Олексійович – державний реєстратор Окнянської районної державної адміністрації Одеської області.
 26. Сичавська сільська рада Лиманського району Одеської області.
 27. Стасовська Юлія Василівна – державний реєстратор Сватківської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.
 28. Шабівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

«06» грудня 2018 року № 4467/7

Перелік державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації, щодо яких проводиться моніторинг реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 1. Антропов Олексій Юрійович – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
 2. Бугайова Ліна Михайлівна – приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області.
 3. Воробель Тетяна Сергіївна – державний реєстратор Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області.
 4. Гнатик Артем Ігорович – державний реєстратор Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.
 5. Гофман Елла Леонідівна – приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу.
 6. Демченко Оксана Вікторівна – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
 7. Державне підприємство «Київоблреклама».
 8. Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси»
 9. Дімітрова Тетяна Андріївна – приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу.
 10. Дяченко Вячеслав Анатолійович – приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу.
 11. Ільющенков Сергій Олександрович – державний реєстратор виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.
 12. Іокіщу Валентина Іванівна – державний реєстратор Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області.
 13. Крилова Оксана Миколаївна – державний реєстратор Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.
 14. Кучеренко Наталія Миколаївна – державний реєстратор виконавчого комітету Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області;
 15. Летінський Сергій Олександрович – державний реєстратор виконавчого комітету Татарбунарської міської ради Одеської області.
 16. Марченко Наталя Анатоліївна – приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області.
 17. Москівець Володимир Андрійович – приватний нотаріус Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області.
 18. Нагорна Наталія Василівна – приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу.
 19. Нароха Ольга Василівна – приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу.
 20. Новоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області.
 21. Овідіопольська районна державна адміністрація Одеської області.
 22. Олів’є Тетяна Іванівна – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
 23. Павленко Богдан Миколайович – державний реєстратор виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.
 24. Первомайська районна державна адміністрація Миколаївської області.
 25. Ремінний Олексій Олексійович – державний реєстратор Окнянської районної державної адміністрації Одеської області.
 26. Сичавська сільська рада Лиманського району Одеської області.
 27. Стасовська Юлія Василівна – державний реєстратор Сватківської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.
 28. Шабівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області.

ІРИНА САДОВСЬКА: ЗАКОНОПРОЕКТ #РЕЙДЕРСТВОСТОП СПРЯМОВАНИЙ НА ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В КРАЇНІ

На доручення Президента України Кабінет міністрів та зокрема Міністерство юстиції разом з народними депутатами та провідними бізнес — асоціаціями розробило законопроект під робочою назвою #РейдерствоСтоп, спрямований на покращення інвестиційного клімату в країні та усунення такого явища, як рейдерство. Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська у своєму відеоблозі.

Вона зазначила, що законопроектом пропонується низка змін, насамперед, ліквідація комунальних підприємств. «Така форма здійснення реєстраційних дій себе не виправдала. Найбільша кількість скарг, які надходили до Міністерства юстиції, стосувалися саме дій державних реєстраторів комунальних підприємств», — зауважила Ірина Садовська.

По-друге, всі держреєстратори на 1 січня 2019 року повинні складати кваліфікаційний іспит. По-третє, планується усунути проблему відсутності державних нотаріусів у віддалених регіонах.

Відтепер особа, яка має досвід роботи у сфері вчинення нотаріальних дій та працювала в органах юстиції, місцевого самоврядування або була помічником державного нотаріуса, зможе стати державним нотаріусом за умови відпрацювання трьох років у віддалених регіонах або там, де ускладнений доступ до отримання нотаріальних послуг.

Також відповідно до норм законопроекту 9311 передбачено відчуження частки ТОВ  на підставі нотаріально посвідченого договору, або на підставі договору, підписаному електронним кваліфікованим підписом сторін даного договору.

«Ми розробили запобіжник такому негативному явищу, як аграрне рейдерство. Відтепер особа, яка звертається до державного реєстратора за посвідченням договору оренди землі, може попросити проставити в державному реєстрі галочку. Це означатиме, що всі подальші договори, які укладаються цією особою, мають бути нотаріально посвідченими», — пояснила заступник Міністра.

Ще одним важливим нововведенням, включення якого до законопроекту єдиноголосно запропонували всі бізнес — асоціації, за словами Ірини Садовської, є відхід від сплати 1% приватним нотаріусам у вигляді державного мита. Також у законопроекті закладена важлива норма, відповідно до якої малозабезпечені верстви населення, багатодітні родини, учасники антитерористичної операції матимуть знижку 50% від сплати державного мита при здійсненні реєстрації, якщо громадяни не звільнені від сплати даного мита взагалі.

«Хочу окремо наголосити: всі провідні бізнес-асоціації України, а саме Американська торгівельна палата в Україні (АСС), Європейська Бізнес Асоціація (ЕБА), Спілка українських підприємців (СУП), а також Офіс ефективного регулювання BRDO та Офіс Бізнес-омбудсмена, підтримали ініційований нами законопроект. Сподіваємось, що Верховна Рада якнайшвидше прийме законопроект #РейдерствоСтоп», — наголосила заступник Міністра.

06.12.2018: Інформативна лекція в рамках правопросвітницької кампанії «Права захисників!» (до дня Збройних Сил України)

Фахівцями відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області в рамках правопросвітницької кампанії «Права захисників!» (до дня Збройних Сил України) проведено юридичне консультування у Військовій частині А2176.

Під час заходу було роз’яснено:

 • Право на безоплатну правову допомогу.
 • Про знижку на оплату послуг ЖКГ.
 • Про безоплатне медичне забезпечення.
 • Про безкоштовний проїзд

Учасники заходу отримали вичерпну інформацію згідно чинного законодавства з хвилюючих питань, буклети та плакати.  Захисники України задоволені, що завдяки кампанії Міністерства Юстиції «Права захисників!», можуть підвищити свою юридичну грамотність та захищати свої права.

(У зв’язку із воєнним станом, заборонено викладати фотоматеріали  на сайтах та у соціальних мережах, осіб у воєнній формі, тому дані фото відсутні.)

#ПраваЗахисників  #ЗахистДляЗахисників  #ВетеранеЗнайСвоїПрава

06.12.2018: Проведено інформування відвідувачів в Інформаційно-консультаційному центрі у рамках всеукраїнського проекту «Я Маю Право!»

Фахівці Інформаційно-консультаційного центру та відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації  та  громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області провели інформування відвідувачів з актуальних питань проекту «Я Маю Право!».

Були надані роз’яснення чинного законодавства в рамках наступних кампаній Міністерства юстиції: #ЧужихДітейНеБуває, #ПоїхатиЗДитиноюЗаКордон-Легко!, #ПодатковаЗнижкаНаНавчання, #СтопНасильство», #CтопБулінг, «Виконання рішення суду» тощо.

Під час інформативного спілкування надавалися друковані матеріали щодо реалізації зазначеного проекту, інформаційне видання Міністерства юстиції України “Юстиція відкрита для людей” та буклети з основними повідомленнями проекту.

 

Інформаційно-консультаційний центр Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області є загальнодоступним та безкоштовним центром для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян, які звернулися за юридичною консультацією.

 

Контактна інформація центру:

 • Телефон «гарячої лінії» центру — +38 (050) 286 – 34 – 06;
 • Електронна адреса — info.gtuy@zp.minjust.gov.ua; info_udr@zp.minjust.gov.ua
 • Skype — адреса облікового запису: ikcgtyu.

Місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська (колишня назва — Дзержинського), 5, перший поверх.