Стаття на тему: «Порядок створення творчої спілки»

  Правовий статус професійних творчих працівників, правові, соціальні, економічні та організаційні засади діяльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва регламентовано Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (далі — Закон) від 7 жовтня 1997 року. Порядок створення творчої спілки передбачений статтею 8 Закону.

Творча спілка   створюється   групою   професійних    творчих працівників  відповідного  фахового  напряму  в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська  -  у  складі  не  менш  як  100   осіб, регіональна  (місцева)  -  не менш як 20 осіб),  що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи  їх інтерпретації.

Членами творчої   спілки   можуть   бути   професійні  творчі  працівники — громадяни України,  іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років.

Рішення про  утворення  творчої спілки приймається загальними зборами (з’їздом,  конференцією) та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

Протокол загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення творчої спілки має містити такі відомості:
-         дата   та   місце   проведення   загальних   зборів  (з’їзду, конференції);
-         рішення про обрання головуючого та секретаря;
-         рішення  про  утворення  творчої  спілки  із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
-         рішення про визначення статусу творчої спілки, її професійної спрямованості;
-         рішення   про   визначення  найменування  та,  за  наявності, скороченого найменування творчої спілки;
-         рішення про затвердження статуту творчої спілки;
-         рішення  про  утворення (обрання) керівника, виборних органів управління творчої спілки відповідно до затвердженого статуту;
-         рішення   про   визначення   особи   (осіб),  яка  має  право представляти творчу спілку для здійснення реєстраційних дій.

Невід’ємною  частиною  протоколу  є  реєстр  осіб,  які брали участь  у загальних зборах (з’їзді, конференції) творчої спілки, в якому  зазначаються  дані щодо учасників загальних зборів (з’їзду, конференції)  творчої спілки: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані  її  паспорта,  реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного   номера   облікової картки   платника  податків,  повідомили  про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в  паспорті  про  право  здійснювати  платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Отже, створення творчої спілки полягає в тому, що вони об’єднують українських митців, гарантуючи певну державну підтримку, та водночас, є незалежними від влади і політичних впливів.

 

22.03.2019: Засідання круглого столу з питань роботи антирейдерських аграрних штабів та актуальних питань пов’язаних з державною реєстрацією

Перебуваючи з робочим візитом у Запоріжжі, Ірина Садовська та Віталій Гайдук взяли участь у засіданні круглого столу з питань роботи антирейдерських аграрних штабів та актуальних питань пов’язаних з державною реєстрацією.
Участь в обговоренні тем, що стосуються аграрного рейдерства взяли також представники органів місцевого самоврядування, аграрного сектору Запорізької області, державних установ, голови ОТГ, державні реєстратори, юристи. Учасниками заходу було акцентовано увагу на тому, що антирейдерські штаби є дієвим та ефективним важелем контролю та реагування на випадки порушення закону.
Ірина Садовська відзначила позитивну статистику по Запорізькій області, значному зменшенні кількості звернень стосовно випадків порушення норм законодавства в питаннях реєстрації прав власності та звернула увагу присутніх на існуючий стереотип, нібито реєстратори сьогодні підпорядковуються Міністерству юстиції. «У Мін‘юсті немає жодних реєстраторів, адже у 2016 році всі реєстраційні функції були передані на місця», — наголосила Ірина Садовська — і відповідальність за такого реєстратора несуть сільська, селищна рада чи місцева адміністрація.
#Запорізька_юстиція
#Мін‘юст

 

22.03.2019: Подарунки, квіти та свідоцтво про народження з рук заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірини Садовської отримали три запорізьких родини

Вручаючи свідоцтва про народження, Ірина Олександрівна зауважила: «Я, як мама двох дітей, на власному досвіді знаю, наскільки важливо насолоджуватися батьківством, а не витрачати час на бюрократичні процедури. Тож дуже добре, що зараз отримати свідоцтва про народження дітей та довідки про їх місце реєстрації можна одразу в пологовому будинку».

Цей проект став зручним для батьків, котрим й так вистачає післяпологових клопотів. Основне – вчасно визначитися з ім’ям для малечі.

Додамо, що для того аби отримати свій перший в житті документ, мамі або родичам новонародженої дитини достатньо звернутися у кабінет працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Основна мета запровадження даного проекту – зробити маленький внесок для комфорту жінок, які народжують майбутнє покоління, реалізація сервісів Міністерства юстиції України та створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження та проживання.
#Запорізька_юстиція
#Мін‘юст

22.03.2019: Проведено правопросвітній захід «Жива бібліотека правознавця»

У п`ятницю, 22.03.2019 в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», з метою підвищення рівня правової обізнаності, популяризації правових знань серед населення та правового виховання дітей та молоді, у приміщенні Запорізького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, було проведено правопросвітній захід «Жива бібліотека правознавця» для учнів старших класів, за участі працівників Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області спільно з Координаційною радою молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області та Регіональним-науково-методичнім центром «Освіта та громадянське суспільство Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради».