17.04.2019: Планова семінар-нарада зі спеціалістами відділів державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області

17.04.2019 відбулась планова семінар-нарада зі спеціалістами відділів державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області, з питань, правозастосування Сімейного, Цивільного Кодексів України та інших нормативно-правових актів при реєстрації актів цивільного стану та формування державного реєстру актів цивільного стану. Також участь у семінарі прийняли: представник Запорізької філії Державного підприємства «Національне агентство інформаційні системи» Спіріна Тетяна Вячеславівна та начальник Управління персоналу Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Аніщенко Тетяна Сергіївна.

Стаття на тему: Політичні партії як складова частина політичної системи суспільства

Політичні партії та громадські організації і рухи є складовою частиною політичної системи суспільства. На сучасному етапі в тому чи іншому вигляді вони існують в усіх країнах світу. Через партії та суспільно-політичні організації і рухи відбувається участь народу в управлінні суспільними справами.

Конституція України закріплює дуже важливий принцип конституційного ладу та водночас вихідний принцип громадянського суспільства, а саме: суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності (ч. 1 ст. 15). Політичні партії є важливими суб’єктами політичних відносин, без яких неможливо уявити сучасну демократію. Право на свободу об’єднання в політичні партії дає змогу громадянину брати активну участь у політичному житті суспільства, а також це не тільки міра можливої поведінки, а й сама можливість для самореалізації, тобто задоволення індивідуальних потреб.

Тим більш, сьогодні у зв’язку з проведенням виборів Президента України та виборів до Верховної Ради України наприкінці жовтня поточного року вказана тематика є досить актуальною.
Усе наше суспільство, у тому числі і Міністерство юстиції України, зацікавлене у демократичних та прозорих президентських та парламентських виборах в Україні.

З метою проведення чесних виборів Міністерство у партнерстві з Центральною виборчою комісією в рамках проекту «Я маю право!» реалізувало правопросвітницьку кампанію «Я маю право голосу!» (далі – Кампанія) метою якої є – інформування населення про порядок проведення виборів в Україні, підвищення рівня правової обізнаності виборців щодо виборчих прав, механізмів їх реалізації та захисту; виборчих процедур.

Політичне життя в сучасному суспільстві не мислиме без партій. Саме партії стають ареною змагання політичних курсів, ідей, які виражають інтереси різних суспільних груп.

Стаття 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» містить точне визначення поняття політичної партії, що визначає її як зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
Ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію або обмежений у праві добровільного виходу з політичної партії.
Належність чи неналежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.
Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією та законами України.
Політичні партії є рівними перед законом.

Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.
Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

Політичні партії активно впливають на діяльність органів державної влади, економіку, соціальні процеси, відносини між країнами. Вони є одним із базових інститутів сучасного суспільства, без якого не можливе функціонування представницької демократії. За їх відсутності посилюється загроза виникнення авторитарного режиму.

Отже, демократія забезпечується участю партій у виборах, де зіштовхуються інтереси суспільних груп. Партії нині є невід’ємною частиною всієї демократичної системи, особливо парламентської демократії, оскільки парламентська робота здійснюється переважно через партії.