1. Підставою для державної реєстрації смерті є:

а) лікарське свідоцтво про смерть;

б) фельдшерська довідка про смерть;

в) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;

г) рішення суду про оголошення особи померлою;

ґ) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;

д) повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;

е) повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Особа, яка звернулася щодо державної реєстрації смерті, повинна пред’явити паспорт або паспортний документ. Відсутність зазначеного документа не є підставою для відмови в державній реєстрації смерті.

Паспорт або паспортний документ померлого, а також військово-облікові та пільгові документи орган державної реєстрації актів цивільного стану, який реєструє смерть, вилучає і на першій сторінці цих документів робить відмітку: «Власник помер ___ ____________ ____. Актовий запис про смерть N ___ від ___ ____________ ____ «.

Заява щодо повторної видачі свідоцтва про смерть

Приклад заповнення заяви щодо повторної видачі свідоцтва про смерть